Redaktionen för Folk och BygdFolk och Bygds redaktion: Per Hjort, Calle Sundewall, Bengt Nilsson och Claes Lindström. Eiwor Richard, Inger Nilsson, Lisbeth Sandberg och Siv Rube.

Folk och Bygd innehåller berättelser från Landskrona med omnejd och är en hembygdstidskrift för föreningen "Folk och Bygd" som funnits sedan 1990. I första hand försöker vi täcka upp området Rönnebergs härad. Med texter och många bilder ges en bild av svunna tider från stad och landsbygd.

I redaktion ingår
Eiwor Richard, Inger Nilsson, Lisbeth Sandberg, Siv Rube, Per Hjort, Calle Sundewall, Bengt Nilsson och Claes Lindström.

Adress: Löpargatan 78 A, 261 46 Landskrona
Telefon: 0418 – 249 59
E-post: calle.sundewall@brftornet.se

Sök!