Välkommen som prenumerant

Genom att sätta in 60:- på postgiro 433 35 95-9 blir man medlem i Folk och Bygd. För detta får man två 24-sidiga tidskrifter om året, vår- och höstnummer. Äldre nummer kan beställas via samma postgiro för 30:- styck (inkl. porto).
Eftersom en del av numren är slutsålda kan det vara idé att först ta kontakt med redaktionen för att kontrollera att det aktuella numret fortfarande finns på lager.

Fyll i formuläret och klicka på skicka knappen längst ner på sidan för att börja prenumerera

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress


Ja, jag vill prenumerera

Jag vill beställa ett gammalt nummer, nummer: 


 

Sök!