Knut Björlingson

På Landskrona museum finns ett 40-tal vykort fotograferade av ”K. Björlingson”. De har motiv från Landskrona och Ven. Dessutom finns ett par hundra andra glasplåtar, varav många är fotograferade för framställning av vykort och försedda med text. Vi på museet visste inte något om denne fotograf, mer än att han nog varit postmästare i Landskrona.

Storgatan, Landskrona
Lägg märke till den gamla gatubeläggningen med kullersten utmed trottoarerna.

I samband med arbetet på en bok om sjökapten Gustaf Andersson och hans Johanna i Borstahusen kom jag i kontakt med ett av deras barnbarnsbarn i Eksjö, Ulf Björlingson. Han hade en del viktigt material, som vi gärna ville fotografera och scanna som illustrationer till boken. Jag frågade om han kanske var släkt med K. Jo, det var hans farfar. Han skänkte oss en bok om K., vilket visade sig betyda Knut. Boken heter Knut Björlingson – postmästare och fotograf i Jönköping. Den är utgiven av Jönköpings läns museum och har ett förord skrivet av deras arkivarie Lars Östvall. Det är där jag har hämtat fakta om honom. Det var i Jönköping han tillbringade större delen av sitt yrkesverksamma liv och på Jönköpings läns museum finns närmare 5 000 av hans fotografier bevarade.

Han skänkte redan under sin livstid såväl fotoutrustning som negativ, originalbilder och vykort dit. Gåvan består framför allt av bilder från Jönköpings stad och dess omgivningar, men det finns också bilder från Knuts många resor runt om i länet och landet.

Knut Felix Björlingson föddes i Vadstena den 12 januari 1873. Hans mor hette Maria Lovisa Jansdotter. Hans far var muraren Georg Emil Björling. Föräldrarna var inte gifta och pappan dog innan Knut fyllt två år. Hans mor hade inte möjlighet att ta hand om honom, så han fick växa upp hos föreståndarinnan för Vadstena hospitals kvinnoavdelning, fröken Hedvig Svanbeck. Knut tog studentexamen
1891. Året efter fick han sin första anställning inom Postverket, som postexpeditör i Finspång. 
Sedan var han tillförordnad postmästare i Vadstena i fyra år. 1898 tillträdde han en tjänst som postexpeditör i Jönköping. 1903 gifte han sig med Hertha Vilhelmina Hellman, som också arbetade på postkontoret. 1905 fick paret sitt första barn, sonen Sten. 1908 flyttade familjen till Eksjö, där Knut fick en tjänst som förste postexpeditör. 

Danska fartyget Enigheden, från Marstal på Ærø, vid lossningstornen i Sockerbrukshamnen. Lossningtornen låg utanför kvarteret Gamla Bryggan och fick därför bilda egna kvarter – Landskronas minsta.
Danska fartyget Enigheden, från Marstal på Ærø, vid lossningstornen i Sockerbrukshamnen. Lossningtornen låg utanför
kvarteret Gamla Bryggan och fick därför bilda egna kvarter – Landskronas minsta.


Familjen utökades med dottern Ingrid 1908 och sonen Frey 1913. Knut hade därefter en kortvarig anställning som postkontrollör i Halmstad, men sedan återkom familjen till Jönköping. Där tjänstgjorde han som postkontrollör åren 1914 till 1924.

Sedan blev han utnämnd till postmästare i Landskrona och där han blev kvar till 1927. Då fick han en tjänst som postmästare i Jönköping. Under hela sitt yrkesverksamma liv var Knut Björlingson också en flitig fotograf. Först var fotograferingen en hobby, men den blev efterhand alltmer professionell. Verksamheten gällde framför allt vykort. Genom sitt arbete på posten hade han sett hur bruket att skicka vykort ständigt ökade. Det låg förstås nära till hands att själv börja tillverka vykort. 

Knut hade inte bil, men reste ändå mycket runt om i Sverige. Han kom också tillbaka till Landskrona för att fotografera. Till den närmaste omgivningen tog han gärna cykel, och han var länge medlem i Cykelfrämjandet. Han åkte ofta tåg och båt och han dokumenterade bland annat Mellersta Östergötlands järnväg på 1920-talet, Göta kanal och sjöfarten på Vättern. Han gjorde fotograferingar för Svenska Turistföreningens räkning, och blev publicerad i både tidskrifter och böcker. Vykortsserien omfattade slutligen flera hundra olika motiv. Hans upplagor var inte särskilt stora, ofta gjordes bara femtio eller hundra exemplar åt gången – men sammantaget måste det ändå röra sig om tiotusentals vykort. Drygt hälften av bilderna på Landskrona museum har motiv från Ven.

Efter att Knut Felix pensionerats 1939, kunde han ägna ännu mer tid åt fotografering. Trots att han började bli till åren kommen, kunde han få omfattande fotouppdrag, bland annat en färgfotoupptagning för dansk räkning 1948. Han höll också föredrag till sina bilder. Han besökte otaliga skolor och föreningar, och kunde kalla sig riksföreläsare. 1941–42 höll han omkring hundra föreläsningar i fem län. 

En del av Venbilderna har han gjort om till skioptikonbilder, d v s diabilder. Det finns även skioptikonbilder i färg från Ven. En samling foton med Tycho Brahe-motiv har han kompletterat med reproduktioner ur böcker. Han har säkert använt dessa bilder till föredrag.

Knut Felix Björlingson avled den 9 maj 1955.

Bäckvikens hamn.
Bäckvikens hamn.

Samtliga bilder i artikeln är tagna av Kurt Björlingson.

Publicerad:
Onsdag 5 sep, 2012, 12:16
Skribent:
Elisabeth Lundin
Typ:
Artikel

Sök!